Webpad Water
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Opdracht 1  [3 antwoordsites]

 

Als we over onze planeet praten, zeggen we vaak 'Moeder Aarde'.

 

 • Waarom is dat eigenlijk een foute naam?
 • Hoeveel procent (%) van de aarde is bedekt met water?
 • Welke 3 grote oceanen kennen we?

 

Bekijk link 01-B en 01-C: 'Ontstaan van de continenten.'

 

 • Vertel wat daar gebeurt.
 • Hoe heette dat 'oer-continent'?

Opdracht 2 [2 antwoordsites]


Op je werkblad staat een verhaal.

Sommige woorden zijn belangrijk.

Ze zijn weggelaten en staan boven de tekst.

Schrijf die woorden bij de goede nummers naast het plaatje op de volgende bladzijde. 

Lees eerst de hele tekst een keer door, voordat je begint te schrijven.

Als je gaat typen, haal dan eerst het lijntje weg.

Opdracht 3 [1 antwoordsite]


Bekijk link 03 en lees de teksten in de tekening aan de rechterkant: 

 • ‘Overal is water’ 
 • ‘Water, ijs en waterdamp’
 • ‘Zoet en zout water’. 

 

Op je werkblad zie je vragen en de invulpuzzel staan.

Beantwoord de vragen en schrijf de antwoorden in de hokjes. 

Wat lees je onder de pijl?

Opdracht 4 [1 antwoordsite]


Bekijk link 04.

Klik aan de linkerkant op:

 • ‘Water door buizen.'

 

Bekijk daarna de plaat en de teksten aan de rechterkant. 

(Klik op de bolletjes voor meer tekst.)

Met het pijltje kun je de plaat ook nog wat verschuiven.

Beantwoord daarna de vragen op je werkblad.

Opdracht 5 [1 antwoordsite]

 

Bekijk eerst links 05.
Kijk daarna of je het juiste antwoord weet op de vragen die je vindt op je werkblad.
Zet een kruisje in het juiste hokje.
Weet je het niet meer?

Kijk dan gewoon nog even bij de link.

Prachtig voor op het digibord.
Je kunt heel ver inzoomen.

Opdracht 6 [2 antwoordsites]


Bekijk de beide filmpjes (06 A en 06 B) over de Afsluitdijk. 
Beantwoord daarna de vragen op je werkblad.

Opdracht 7 [1 antwoordsite]


Langs de Nederlandse kust vinden we het duingebied.

 

De Nederlandse duinenrij is wel ..... kilometer lang en beschermt ons lage land tegen overstromingen.


 • Hoe zijn de duinen eigenlijk ontstaan? (noem 3 dingen)
 • Hoeveel kilometer duinen vinden we langs de Nederlandse kust?
 • Welke 2 planten vinden we veel in de duinen? 
 • Waarom doen die het er zo goed?

Opdracht 8 [2 antwoordsites]


Op je werkblad zie je zinnen staan die horen bij links 08A en 08B over de Watersnoodramp.


 • Is de zin waar, maak dan de letters onder WAAR rood.
 • Is de zin niet waar? Maak dan de letters onder NIET WAAR rood.

Opdracht 9 [3 antwoordsites]

 

Welke namen horen bij de verschillende nummers? 

Doe-opdracht 1

 

Deze kleurplaat laat de kringloop van het water zien.

Maak er wat moois van.

 

PS: Vraag of je leerkracht hem op A3-formaat uitprint.

Doe-opdracht 2

 

Maak de woordzoeker.

De letters die overblijven vormen een zin.

Wat lees je dan?

(Advertentie)
(Advertentie)

Doe-opdracht 3

 

Leuk memoryspel met Droppie Water.

Hoe snel kun jij alle plaatjes bij elkaar zoeken?

Ben je de snelste van de klas?

Doe-opdracht 4

 

Bouwplaat van twee pijlers en schuif van de Oosterscheldekering, onderdeel van de Deltawerken in de provincie Zeeland.

 

 • uitprinten in kleur op stevig papier, maar beter is op dun karton plakken.
 • werk heel precies volgens de handleiding
 • gebruik goede materialen (lijm en schaar)

Plus-opdracht  Denksleutelles Water


Doe alleen, of met een groepje enkele opdrachten van deze denksleutelles.

 

Vraag aan je leerkracht wat je precies moet doen.

BLOOM*MI Project - Oog voor water [gr. 6-7-8]