Webpad Water
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Tijd voor waterspelletjes
Suggesties voor spelletjes met water, maar ook strandspelletjes.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Als we over onze planeet praten, zeggen we vaak 'Moeder Aarde'.

 

 • Waarom is dat eigenlijk een foute naam?
 • Hoeveel procent (%) van de aarde is bedekt met water?
 • Welke 3 grote oceanen kennen we?

 

Bekijk de beide links die gaan over het 'Ontstaan van de continenten.'

 

 • Vertel wat daar gebeurt.
 • Hoe heette dat 'oer-continent'?

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Op je werkblad staat een verhaal.

Sommige woorden zijn belangrijk.

Ze zijn weggelaten en staan boven de tekst.

Schrijf die woorden bij de goede nummers naast het plaatje op de volgende bladzijde. 

Lees eerst de hele tekst een keer door, voordat je begint te schrijven.

Als je gaat typen, haal dan eerst het lijntje weg.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bekijk de antwoordlink en lees de teksten in de tekening aan de rechterkant: 
(Je moet op de kleine rondjes klikken.)

 

 • ‘Overal is water’ 
 • ‘Water, ijs en waterdamp’
 • ‘Zoet en zout water’. 

 

Op je werkblad zie je vragen en de invulpuzzel staan.

 

 • Beantwoord de vragen en schrijf de antwoorden in de hokjes. 
 • Wat lees je onder de pijl?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Bekijk de antwoordlink.

Klik aan de linkerkant op:

 

 • ‘Water door buizen.'

 

Bekijk daarna de plaat en de teksten aan de rechterkant. 

(Klik op de bolletjes voor meer tekst.)

Met het pijltje kun je de plaat ook nog wat verschuiven.

 

 • Beantwoord daarna de vragen op je werkblad.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Prachtig voor op het digibord.
Je kunt heel ver inzoomen.

Tijd voor waterspelletjes
Suggesties voor spelletjes met water, maar ook strandspelletjes.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bekijk eerst de link.

Kijk daarna of je het juiste antwoord weet op de vragen die je vindt op je werkblad. 

Zet een kruisje in het juiste hokje.

Weet je het niet meer?

Kijk dan gewoon nog even bij de link.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bekijk de beide filmpjes over de Afsluitdijk. 

Beantwoord daarna de vragen op je werkblad.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Langs de Nederlandse kust vinden we het duingebied.

De Nederlandse duinenrij is wel ..... kilometer lang en beschermt ons lage land tegen overstromingen.

 

 • Hoe zijn de duinen eigenlijk ontstaan? (noem 3 dingen)
 • Hoeveel kilometer duinen vinden we langs de Nederlandse kust?
 • Welke 2 planten vinden we veel in de duinen? 
 • Waarom doen die het er zo goed?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Op je werkblad zie je zinnen staan die horen bij de Watersnoodramp.

 

 • Is de zin waar?
  Maak dan de letters onder WAAR rood.
 • Is de zin niet waar?
  Maak dan de letters onder NIET WAAR rood.

 

 • Wat lees je bij de rode letters?
 • Wat lees je bij de zwarte letters?

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Welke namen horen bij de verschillende nummers?

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Deze kleurplaat laat de kringloop van het water zien.

Maak er wat moois van.

PS: Vraag of je leerkracht hem op A3-formaat uitprint.

 

Doe-link:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Maak de (online) woordzoeker.

De letters die overblijven vormen een zin.

Wat lees je dan?

 

Doe-link:

 

Lees verder

Leuk memoryspel met Droppie Water.

Hoe snel kun jij alle plaatjes bij elkaar zoeken?

Ben je de snelste van de klas?

 

Doe-link:

 

Lees verder

Bouwplaat van twee pijlers en schuif van de Oosterscheldekering, onderdeel van de Deltawerken in de provincie Zeeland.

 

 • uitprinten in kleur op stevig papier, maar beter is op dun karton plakken.
 • werk heel precies volgens de handleiding
 • gebruik goede materialen (lijm en schaar)

 

Doe-link:

 

Lees verder

Doe alleen, of met een groepje enkele opdrachten van deze denksleutelles.

 

Vraag aan je leerkracht wat je precies moet doen.

 

Plus-link: 

 

Lees verder

Verschillende projecten waarin de taxonomie van Bloom gecombineerd is met de 8 intelligentieprofielen volgens Gardner.

Deze les gaat over water en is voor groep
6 t/m 8.

 

Kosten: € 2,49